Thủ thuật máy tính

Một lỗ hổng nghiêm trọng mới trong Windows 10

Một lỗ hổng nghiêm trọng mới trong Windows 10 phiên bản 2004 và phiên bản 20H2 đang khiến một số PC, Laptop của người dùng bị lỗi màn hình xanh khi chạy lệnh chkdsk. Cho những ai chưa biết thì chkdsk hay còn được gọi là Check Disk, một tính năng c…

Admin
Không tìm thấy kết quả nào