Thêm Số Lượt Xem Bài Viết Cho Blogger/Blogspot


Có rất nhiều cách để hiển thị trình xem bài đăng trên Blogger, cách phổ biến nhất là sử dụng cơ sở dữ liệu firebase nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề khiến nhiều người không hiểu việc sử dụng cơ sở dữ liệu firebase, cho nên mình sẽ chỉ cho bạn cách bạn thêm số lượt xem bài viết mà không cần sử dụng bất kỳ loại cơ sở dữ liệu firebase nào.
Hiển thị lượt xem bài đăng để làm gì?
Nếu bài viết của bạn được đăng lên blog và nó lên top của google thì bài viết của bạn sẽ có lượng truy cập rất nhiều. Việc thêm tiện ích hiển thị lượt xem cho bài đăng nhằm tăng độ uy tín của bài viết và người đọc sẽ truy cập nhiều hơn.
Làm thế nào để thêm số lượt xem vào bài viết blogger?
Cùng mình làm theo các bước sau đây để thêm số lượt xem bài viết cho blog của bạn nhé.

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger , Chọn Chủ Đề ➺.Chỉnh Sửa HTML.

Bước 3: Thêm đoạn code dưới vào nơi mà bạn muốn hiển thị lượt xem bài viết. Ví dụ như <data:post.body/>
<b:if cond='data:view.isPost'><i class='fa fa-eye'/><span id='busuanzi_container_page_pv' style='display:none'><span id='busuanzi_value_page_pv'/> View</span></b:if>

Bước 4: Tìm thẻ </head> hoặc thẻ </body> và dán đoạn JS dưới vào trên nó nhé.

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var bszCaller,bszTag;!function(){var c,d,e,a=!1,b=[];ready=function(c){return a||"interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState?c.call(document):b.push(function(){return c.call(this)}),this},d=function(){for(var a=0,c=b.length;c>a;a++)b[a].apply(document);b=[]},e=function(){a||(a=!0,d.call(window),document.removeEventListener?document.removeEventListener("DOMContentLoaded",e,!1):document.attachEvent&&(document.detachEvent("onreadystatechange",e),window==window.top&&(clearInterval(c),c=null)))},document.addEventListener?document.addEventListener("DOMContentLoaded",e,!1):document.attachEvent&&(document.attachEvent("onreadystatechange",function(){/loaded|complete/.test(document.readyState)&&e()}),window==window.top&&(c=setInterval(function(){try{a||document.documentElement.doScroll("left")}catch(b){return}e()},5)))}(),bszCaller={fetch:function(a,b){var c="BusuanziCallback_"+Math.floor(1099511627776*Math.random());window[c]=this.evalCall(b),a=a.replace("=BusuanziCallback","="+c),scriptTag=document.createElement("SCRIPT"),scriptTag.type="text/javascript",scriptTag.defer=!0,scriptTag.src=a,document.getElementsByTagName("HEAD")[0].appendChild(scriptTag)},evalCall:function(a){return function(b){ready(function(){try{a(b),scriptTag.parentElement.removeChild(scriptTag)}catch(c){bszTag.hides()}})}}},bszCaller.fetch("//busuanzi.ibruce.info/busuanzi?jsonpCallback=BusuanziCallback",function(a){bszTag.texts(a),bszTag.shows()}),bszTag={bszs:["site_pv","page_pv","site_uv"],texts:function(a){this.bszs.map(function(b){var c=document.getElementById("busuanzi_value_"+b);c&&(c.innerHTML=a[b])})},hides:function(){this.bszs.map(function(a){var b=document.getElementById("busuanzi_container_"+a);b&&(b.style.display="none")})},shows:function(){this.bszs.map(function(a){var b=document.getElementById("busuanzi_container_"+a);b&&(b.style.display="inline")})}}; //]]> </script>

 Bước 5: Ấn lưu và kiểm tra xem blog của bạn nhé.

Kết luận


Vậy là đã các bạn đã thêm cho blog của bạn tiện ích hiển thị số lượt xem trên blog của bạn rồi. Nếu bạn gặp vấn đề gì hãy bình luận ở dưới nhé.

 


DEMO : Lightbox Untuk Link di Blog
http://blanter-forever.blogspot.com

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

https://pouch.jumpshare.com/preview/RiyfL_MNEQc4UmUSuQTTQkp44Y0a7ovYqddIGWvBxrEciYx00HAx40GtN39Te9dFiOePDyWwegPCx79y-QKHgNT7AQMaWze-euEloSK4oGk

POST ADS 2

https://pouch.jumpshare.com/preview/RiyfL_MNEQc4UmUSuQTTQkp44Y0a7ovYqddIGWvBxrEciYx00HAx40GtN39Te9dFiOePDyWwegPCx79y-QKHgNT7AQMaWze-euEloSK4oGk